Raamatupidamisteenus

Pakume kvaliteetsed ja kliendisõbralikku finants- ja raamatupidamisteenused ettevõtetele, MTÜ-dele ja korteriühistutele. Meie teenus on korrektne usaldusväärne ning mõistliku hinnaga.

RAAMATUPIDAMISTEENUS KORTERÜHISTUTELE

 

Raamatupidamisteenus korteriühistutele on kohandatud spetsiaalselt korteriühistutele, pidades silmas korteriühistute erisusi ja vajadusi Korteriühistute raamatupidamisteenuse teostamiseks kasutame internetipõhist arvestusprogrammi Korteriyhistu.net.

 

Teenuse sisukirjeldus:

 • Raamatupidamisarvestus vastavalt Teie raamatupidamise sise-eeskirjale
 • Algdokumentide registreerimine raamatupidamisprogrammis
 • Haldustasude, kommunaalmaksete jms arvestus korterite kaupa, müügiarvete koostamine ja laekumiste kajastamine, arvete edastamine Ühistu liikmete kokkulepitud viisil (e-mail, paberarved, e-arved)
 • Viivise arvestus, meeledetuektuste koostamine ja edastamine.
 • Näitude kogumine koreriühistu.net e-keskkonna, meie veebilehe, e-posti või telefoni teel otse elanikelt
 • Ostuarvete sisestamine ja tasumiste kajastamine
 • Põhivara arvestus
 • Kuni 3 töötaja palgaarvestus
 • Igakuiste maksudeklaratsioonide (TSD) koostamine ja tähtaegne esitamine
 • Maksekorralduste ettevalmistamine/täitmine
 • Vahearuanded raamatupidamisprogrammist (võlgnikud, ettemaksed, bilanss, tulemiaruanne jms)
 • Majandusaasta aruande koostamine 1 kord aastas
 • Jooksvaid küsimusi puudutav konsultatsioon
 • Ühistule info andmine nende raamatupidamise kohta

RAAMATUPIDAMISTEENUS ÄRIKLIENDILE

 

Korraldame professionaalselt Teie ettevõtte raamatupidamise algdokumendist aastaaruandeni. Teenust osutame raamatupidamistarkvaraga SmartAccounts / Merit Aktiva.

 

Valikuvõimalused:

 

Klassikaline raamatupidamisteenus – Klient edastab raamatupidamisdokumendid üks kord kuus, ülejäänu eest hoolitseme juba meie
E-raamatupidamisteenus – Sisaldab kõike, mida meie tavaline raamatupidamisteenus, kuid annab lisaks võimaluse saada reaalajas ligipääs oma ettevõtte andmetele ja dokumentidele.

 

Teenuse sisukirjeldus:

 • Raamatupidamise sise-eeskirja koostamine
 • Kulu-; ostu- ja müügiarvete sisestamine
 • Palga- ja maksuarvestus
 • Kliendi e-pangast panga liikumiste inportimine ja arvetega sidumine
 • E-panka tasumisele kuuluvate maksekorralduste üles laadimine
 • Kehtivate liising- ja laenulepingute kajastamine, maksegraafikute jälgimine
 • Põhivara ja amortisatsiooniarvestuse pidamine
 • Sisestatud dokumentide alusel tekkinud raamatupidamise kannete õigsuse kontrollimine ja kannete lisamine mis tagavad raamatupidamise terviklikkuse
 • Aruannete koostamine ja esitamine maksuametile
 • Aruannete koostamine ja esiatmine statistikaametile
 • Igakuine bilanssi ja kasumiaruande esitamine kliendile
 • Kliendi raamatupidamisalane nõustamine
 • Kliendi esindamine suhtlemisel maksuameti, audiitori, pankrotihalduri jm. kolmanda osapoole ees