Heakorrateenus

Heakorrateenuse on teenus, mille eesmärgiks on tagada trepikodade ning territooriumi puhtus, hea väljanägemine ning teostada vajalikke heakorratöid.

 

Oma tegevuses juhindume EVS: 2016 standardist – Kinnisvarakeskkonna juhtimine ja Korrashoid).

Heakorrateenus sisaldab järgmisi toiminguid:

 • trepikodade koristus ja pesemine
 • territooriumi koristust lahtisest olmeprahist ja lendprahist
 • prügiurnide tühjendamist
 • olmejäätmete konteinerite alusplatside ja nende ümbruse puhastamist 1m ulatuses
 • riigilipu heiskamist vastavalt kehtivale korrale;
 • hoone sissepääsuesise puhastus
 • kevad-suvisel perioodil muru niitmist vastavalt vajadusele;
 • sügis-talve perioodil lehtede koristust ja lume koristust territooriumil asuvate
 • treppide, teede, platside puhastust, vajadusel libeduse tõrje

 

Eritööd:

 • akende pesu
 • gräffiti eemaldamine
 • trepikodade seinte ning põrandate süvapesu
 • vihmaveerennide puhastus
 • katuste puhastus