Hindamine

Kinnisvara hindamine on protsess, mille käigus leitakse kinnisvara antud ajahetke turuväärtus. Hinnatav objekt võib olla nii korter, maja, krunt, äripind või muu kinnistusregistrisse kantud objekt.

Eksperthinnanguid koostame järgmistel eesmärkidel:

  • Laenutagatise turuväärtuse määramiseks
  • Finantsaruandluseks
  • Müügihinna määramiseks
  • Investeerimisotsuste tegemiseks
  • Kohtulike vaidluste puhul
  • Enampakkumistel alghinna määramiseks
  • Muudel kliendi poolt tellitud juhtudel

Meie eksperthinnangud valmivad kooskõlas EKHÜ kehtestatud Heade Tavade Koodeksiga. Hindamisel lähtume Riiklikest Eesti varahindamise standarditest EVS 875. Hinnang vormistatakse kirjalikult eksperthinnanguna. Meie poolt koostatud eksperthinnanguid aktsepteerivad kõik krediidiasutused ja finantsinstitutsioonid. Pankadele edastatakse hinnangud digitaalselt allkirjastatult e-hinnangutena, mis tagavad tellijale kiiruse ja konfidentsiaalsuse.

 

Südalinna Kinnisvara OÜ-l on kindlad koostööpartnerid kes on oma ala professionaalid ja kes omavad pikaajalist töökogemust kinnisvarahindajana,

Hindamisteenuse hinnakiri (hinnad sisaldavad käibemaksu)