Haldusteenus

Südalinna Kinnisvarahaldus OÜ pakub kinnisvara haldusteenust alates 2005 aastast ja omab Kinnisvarahaldajate ja Hooldajate Liidu poolt väljastatud sertifikaati.

 

Kinnisvara haldus- ja hooldusteenust pakume vastavalt Eesti standardile EVS 807:2010

  • Haldusteenuse peamine eesmärk on  tegeleda kinnisvara (korteriühistud, ärihooned, laohooned jm) korrashoiuga. Meie töö eesmärk on see, et hooldatav ja hallatav kinnisvara säilitaks oma kasutatavuse ning vastaks kavandatud otstarbe täitmiseks esitatud tingimustele.

 

Meie ettevõttes tegutsevad atesteeritud Kinnisvarahaldajad, kelle igapäevase tegevus juurde kuulub  kinnisvara korrashoiuks vajalikke tööde ja teenuste korraldamine:

 

  • Teevad ettepanekuid hoonete tõhusamaks haldamiseks ning vajalikeks hooldus- ja remonditöödeks, korraldavad remonti, lahendavad tehnosüsteemide (elektri-, kütte-, vee- ja soojussüsteemide) avariiolukordi, sõlmivad ja valmistavad ette lepinguid, kontrollivad tööde kvaliteeti, hoiavad korras dokumentatsiooni. Töö tähtis osa on ka heakorratööde organiseerimine: majahoidja teenused, muruniitmine, lumekoristus, keldrite korrashoid.